Doctor

Bs.Lê Văn Hai

  • Tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội
  • Bác sĩ nha khoa tổng quát – Phục hình răng – Thẩm mỹ nụ cười