BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮA CƯỜI HỞ LỢI

ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Điều trị  cười hở lợi làm dài thân răng lâm sàng 20,000,000
Điều trị cười hở lợi  Lip repositioning 20,000,000
Điều trị cười hở lợi phối hợp làm dài thân răng lâm sàng và lip repositioning 30,000,000
Điều trị cười hở lợi do quá phát xương hàm trên 60 TRIỆU – 80 TRIỆU
Điều trị cười hở lợi do răng chồi răng hàm trên bằng chỉnh nha CALL
Điều trị nguyên nhân cười hở lợi do cường cơ nâng môi trên CALL

 

XÓA SẸO – TẨY SẮC TỐ

 

TÊN DỊCH VỤ CHI PHÍ KHUYẾN MẠI
Sửa sẹo xấu bằng phẫu thuật 1,000,000 – 2,000,000
Sửa sẹo xấu bằng Laser 2,000,000 – 6,000,000
Điều trị sắc tố lợi bằng phẫu thuật toàn diện 10,000,000
Điều trị sắc tố lợi bằng Laser toàn diện 15,000,000
Tảy nốt ruồi bằng laser – theo vị trí 500,000